Prevoz Putnika Zavidovići

KONTAKT

PREVOZ PUTNIKA DOO
72220 ZAVIDOVIĆI
BOSNA I HERCEGOVINA

Uprava: +387 32 878 120
Fax: +387 32 878 130
Direktor: +387 61 703 200
Služba Saobraćaja: +387 62 688 670
Služba Održavanja: +387 61 976 233
info@prevozputnika.ba
www.prevozputnika.ba
TOP